EXJADE 500 mg dispergovateľné tablety tbl dsp 500 mg 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EXJADE 500 mg dispergovateľné tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/356/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36484
Názov produktu podľa ŠÚKL
EXJADE 500 mg dispergovateľné tablety tbl dsp 28x500 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu