EXJADE 250 mg dispergovateľné tablety tbl dsp 250 mg 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EXJADE 250 mg dispergovateľné tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/356/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36482
Názov produktu podľa ŠÚKL
EXJADE 250 mg dispergovateľné tablety tbl dsp 28x250 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu