Everio 25 mikrogramov/250 mikrogramov sus inh (nád.tlak.Al) 1x120 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Everio 25 mikrogramov/250 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0086/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0927D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Everio 25 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu