Etoposid Sandoz 100 mg (Ebewe) sol inf (sklen. žltá liekovka) 1x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Etoposid Sandoz 100 mg (Ebewe)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0149/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12669
Názov produktu podľa ŠÚKL
Etoposid Sandoz 100 mg sol inf 1x5 ml/100 mg (liek.skl.hnedá)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu