Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Esmya 5 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/750/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0086A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Esmya 5 mg tablety tbl 28x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu