Erlotinib Mylan 150 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x30 ks

Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0218/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4725C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Erlotinib Mylan 150 mg tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu