ERDOMED 225 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0233/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87073
Názov produktu podľa ŠÚKL
ERDOMED 225 mg gru por 20x225 mg (vrecko papier/Al/PE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu