Eplerenone Actavis 50 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Eplerenone Actavis 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0090/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3390B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eplerenone Actavis 50 mg tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu