Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/015/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56451
Názov produktu podľa ŠÚKL
Epivir 10 mg/ml perorálny roztok sol por 1x240 ml (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu