Epirubicin Mylan 2 mg/ ml sol inj 50 mg (liek.inj.skl.) 1x25 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Epirubicin Mylan 2 mg/ ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0444/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52549
Názov produktu podľa ŠÚKL
Epirubicin Mylan 2 mg/ ml sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu