Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EpiPen
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0078/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25607
Názov produktu podľa ŠÚKL
EpiPen sol inj 1x2 ml/0,3 mg (amp.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu