ENGERIX-B 10 µg sus inj (napl.inj.str.) 1x0,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ENGERIX-B 10 µg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0170/87-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25093
Názov produktu podľa ŠÚKL
ENGERIX-B 10 µg sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napln.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu