Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EMEND 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/03/262/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40848
Názov produktu podľa ŠÚKL
EMEND 80 mg tvrdé kapsuly cps dur 2x80 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu