Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0454/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33729
Názov produktu podľa ŠÚKL
ELOTRACE con inf 10x100 ml (fľ.inf.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu