Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok sol inj 100 µg (striek.inj.skl.napl.) 1x0,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/609/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86703
Názov produktu podľa ŠÚKL
Elonva 100 mikrogramov injekčný roztok sol inj 1x0,5 ml/100 µg (striek.inj.skl.napl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu