ELIQUIS 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x20 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ELIQUIS 2,5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/691/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08363
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 20x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu