ELIGARD 45 mg plv iol 1x45 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A" s PP viečkom+striek.inj.napl."B"+ihla) 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ELIGARD 45 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0473/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46793
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eligard 45 mg plv iol 1x45 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A" s PP viečkom+striek.inj.napl."B"+ihla)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu