Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ELENIUM
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0019/73-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40564
Názov produktu podľa ŠÚKL
ELENIUM tbl obd 20x10 mg (blis.PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu