Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Egilok 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0028/86-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2552C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Egilok 25 mg tbl 100x25 mg (liek.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu