EBRANTIL 60 cps pld 60 mg (fľ.HDPE) 1x50 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EBRANTIL 60
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0560/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89771
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ebrantil 60 cps pld 50x60 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu