Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DUOMOX 375
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0151/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62053
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duomox 375 tbl dsp 20x375 mg (blis.PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu