Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DUAC GEL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0085/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91936
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duac Gel gel der 1x15 g (tuba Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu