Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml+5 mg/ml int opo (fľ.PE s kvapkadlom) 3x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml+5 mg/ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0371/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9692C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky int opo 3x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu