Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0246/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88925
Názov produktu podľa ŠÚKL
Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu