Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DIPROSONE KRÉM
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0008/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98034
Názov produktu podľa ŠÚKL
DIPROSONE KRÉM crm der 1x30 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu