Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DIPROPHOS
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0003/76-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24865
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diprophos sus inj 5x1 ml (amp.inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu