Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dexadol 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0298/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07227
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dexadol 25 mg gro por gro por 20x25 mg (vre. Al/PE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu