Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DETRUSITOL SR 4 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0149/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
32641
Názov produktu podľa ŠÚKL
DETRUSITOL SR 4 mg cps pld 28x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu