Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Desurol 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0046/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3728D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Desurol 30 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním cps pld 50x30 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu