Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/745/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31907
Názov produktu podľa ŠÚKL
Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu