Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a inf.roztok sol ijf (liek.inj.skl.) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a inf.roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0177/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5723A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cytarabine Accord 100 mg/ml injekčný a infúzny roztok sol ijf 1x10 ml (liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu