Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cynt 0,3
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0373/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10462
Názov produktu podľa ŠÚKL
CYNT 0,3 tbl flm 98x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/ALU)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu