Cuvitru 200 mg/ml sol inj 2 g (liek.inj.skl.) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cuvitru 200 mg/ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0481/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1889C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cuvitru 200 mg/ml sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu