CORSODYL 1% GÉL
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
95/0426/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
78289
Názov produktu podľa ŠÚKL
CORSODYL 1% GÉL gel dnt 1x50 g (tuba Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu