Convulex CR 500 mg tbl plg (fľ.skl.hnedá) 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Convulex CR 500 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0418/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
20587
Názov produktu podľa ŠÚKL
Convulex CR 500 mg tbl plg 100x500 mg (fľ.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu