CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CONVERIDE 300 mg/25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0191/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0350B
Názov produktu podľa ŠÚKL
CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm 28x300 mg/25 mg (blis.PVC/PVDCAl-nepriehľ.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu