CONVERIDE 300 mg/12,5 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CONVERIDE 300 mg/12,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0190/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0332B
Názov produktu podľa ŠÚKL
CONVERIDE 300 mg/12,5 mg tbl flm 28x300 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDCAl-nepriehľ.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu