CONOXIA, stlačený medicinálny plyn gas mcp 1x2 l (400 l/200 bar) (fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.)

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0053/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64771
Názov produktu podľa ŠÚKL
CONOXIA, stlačený medicinálny plyn gas mcp 1x2 l (400 l/200 bar) (fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.-povolenie uvádzať na trh končí dňa 27.01.2020)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu