CONCERTA 18 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg (fľ.HDPE) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CONCERTA 18 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0126/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49919
Názov produktu podľa ŠÚKL
Concerta 18 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 30x18 mg (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu