Coldastop
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0143/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
61188
Názov produktu podľa ŠÚKL
Coldastop int nao 1x20 ml

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu