Clopidogrel Teva 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 75mg (blister Al/Al) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Clopidogrel Teva 75 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/540/011
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
78899
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clopidogrel Teva 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x1x75 mg (blister Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu