Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Clopidogrel Krka d.d.
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/562/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80727
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clopidogrel Krka d.d. 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 84x75 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu