Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CLIMEN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0280/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75013
Názov produktu podľa ŠÚKL
Climen tbl obd 1x21 (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu