Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CLARITINE 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0001/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15977
Názov produktu podľa ŠÚKL
Claritine 10 mg tbl 30x10 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu