Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0033/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37942
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu