Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ciplox 500
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0251/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80535
Názov produktu podľa ŠÚKL
CIPLOX 500 tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu