Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ciplox 250
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0201/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80568
Názov produktu podľa ŠÚKL
CIPLOX 250 tbl flm 10x250 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu