Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CINIE 50
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
33/0371/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36243
Názov produktu podľa ŠÚKL
CINIE 50 tbl 6x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu