Cinacalcet Teva 30 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cinacalcet Teva 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0064/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8028B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cinacalcet Teva 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x30 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu