CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/Al)

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/418/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45324
Názov produktu podľa ŠÚKL
CELSENTRI 150 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu